نمایشگاه

موسسه هنروران یا حمایت میراث فرهنگی و شورای شهر همدان برگزار می کند. 5 تا14فروردین ماه 98 نمایشگاه کالای ایرانی در بهترین و شلوغترین منطقه اقلیم کردستان عراق سلیمانیه عراق بزرگترین منطقه تفریحی و شهربازی (چاوی لاند) همراه با تبلیغات دوشبکه ماهواره ای nrt1 و nrt2 تبلیغات محیطی و رادیو برگزاری کنسرتهای مختلف در محل اسکان و مترجم به ازای هر شرکت یک نفر رایگان می باشد غرفه 9 متر مربع کل هزینه هر غرفه 9/200/000 تومان همراه با اسکان و مترجم.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • قیمت: 1,023,000 تومان
  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 9 را وارد نمایید .
  • قیمت: 2,000,000 تومان