دفتر تهران : 4TH FLOOR, NO 19, 14TH ALLEY, GANDI ST, TEHRAN , IRAN

دفترهمدان : خیابان بوعلی – برج اداری آریان – طبقه 4 واحد 5

کد پستی: 6515691585

پست الکترونیک: Info@hamedanleather.com

شماره تماس: 09124097988